Dicklit366 – за многоточията

Линк към оригиналнта публикация тук.