Конкурс за балканска поезия Mili Dueli 2018

Валентин Попов – Вотан участва от май 2018 в балканския конкурс за балканска поезия Mili Dueli – шести сезон.

 

Конкурсът е със състезателен характер и е много популярен сред читателите от балканския регион. През последните пет сезона е имало над 85 000 гласа и повече от половин милион мнения.

Вотан бе разпределен на случаен принцип в ДУЕЛ 10 под номер 10:

След гласуване от публиката и оценка от компетентно жури последните 5 като резултат автора отпаднаха.

Първият кръг

Първият кръг приключи на 23.07.2018 и стихотворението (можете да го прочетете по-долу) премина успешно и авторът бе избран от 389 участника да продължи във втори кръг, където останаха 132 поета.

Втори кръг

Вторият кръг приключи на 02.08.2018 г. като стихотворението „Среща“, което можете да прочетете по-долу, премина успешно оценяването и Валентин Попов се класира за трети кръг с резултат от кръга 4,7 точки.

 

Стихотворението от първи кръг:

ИСТИНСКИ

обичам да гледам
как се гримираш
как рисуваш по кожата си

колко изкусно
изписваш
линиите
които после
ще изтрием
с телата си

и ще станем
истински
като
Адам и Лилит

Prijevod na engleski jezik:

REAL
Love to watch
making up you
drawing your skin

how precise
write
lines
which later
we’ll delete
with our bodies

and we’ll become
real
as
Adam and Lilith

Стихотворението от кръг две:
RANDEVU

Sjedeći za stolom pored mog
Sa mliječno-bijelom kožom,
Nestašnih kovrčama,
I sa očima koje obećavaju…
Pijući votku, možda džin
Iz staklene čaše
Ispod sićušnog nosa
Bijela linija od pudera .
Smaragdni joj pogled
Kao privlačni šapat djeluje,
I ispija što je ostalo.
Nasmiješio sam joj se
I dao znak da mi se pridruži.
Oh, dođi, Depresija,
Dođi, djevojko moja,
Nemoj sjediti sama
Hajde da pijemo zajedno.
Znamo se
Tako dugo.
Ovaj život je prokletstvo
Ali ovdje smo u ime naših dobrih dana!
Hajde da pijemo, pijemo i pijemo…
da nađemo zaboravu spas.

СРЕЩА
На съседната маса е.
Гледам млечно бялата ѝ кожа,
буйните къдрици
и обещаващите очи.
Пие джин или водка
във водна чаша,
а под нослето ѝ
виждам бели следи.
Очите ѝ зелени,
внимателно следят
кой къде ще седне.
Примамващо шептят.
Поканих я с усмивка,
Помахах ѝ с ръка.
Ела, Депресия, при мен,
не бива да седиш сама.
Ела да си налеем.
Да пием двама с теб.
Отдавна сме приятели
в този живот проклет.
Ела! И пак наздраве
за миналите дни.
Да пием до забрава.
Тя все ще ни спаси.

RANDEZVOUS
Sitting at the table next to mine
With milk-white skin,
Unruly curls,
And eyes that promise…
Drinking vodka, maybe gin
Out of a water glass…
Beneath her tiny nose
White powd’ry marks…
Her emerald gaze
Is an alluring whisper,
While taking stock
Of who will sit, and where…
I smiled at her
And motioned her to join me.
Oh, come, Depression,
Come, my girl,
Sit not alone
And let us drink
We’ve known each other
For so long…
It is a curse, this life,
But here’s to the days of yore!
Let’s drink, and drink, and drink,
and find salvation in oblivion…

Translated by Zornitsa Lazarova

А ето и два коментара от журито:
“Randezvous” is one skillfull and admirable song. Great job. It’s modern, deep, emotional, yet somehow provocative and captivating. I liked it a lot. So, keep up with good work and good luck.“

„Bez obzira što je u pitanju prijevod pjesme, ovdje vidim jako lijepu radnju, sadržajnost koja većini pjesama ovog duela fali, a i svi ostali elementi poezije su prisutni. Prijevod je potrebno još posložiti.“

Резултатите от трети кръг:

На 15.08.2018 г. бяха обявените резултатите от трети кръг. Валентин Попов – Вотан е класиран с резултат 4.7 точки от кръга и общ резултат от всички кръгове 4,45 т.

Коментари от членовете на журито:
„Valentin Popov, I understand that every poem loses something in translation. This one truly doesn’t. There are some small mistakes, but nothing important, because this poem shines with human desire to make a perfection, eventhough aware of the impossibilities. I like the motives in the poem, every verse is building a new scene in the mind of a reader, and the gradation is perfect. Everything decreases in the end, and it’s like a fade out moment in a song. It’s done very good. The reason for grading it with 4 is that it lacks strenght. I understand that the energy is mild here because of the theme, but i believe that one really strong sentence could climb this poem to a new level. So, well done and good luck.“
Anđela Turukalo

„An amazing love poem! I am really proud on this translation. It seems very nice when I read it. As in all rounds, Valentin is great now, too. This was really metaphorically poem.
My grade for this poem is 5.
Greetings for Bulgaria!“
Nermin Delić

Стихотворението участник в трети кръг:

Pretvoriću te
u kišne kapi
pomješane sa pijeskom.
Onda, dodat ću grab
mjesečev sjaj,
štapić divljeg
i dvije svjećice kao oči.
U srcu ću staviti
suzu šumskog duha,
i krv
od vukodlaka.
Suho lišće i miris punog sijena,
utkat ću u tvoju kosu.
Samo tvoje usne
neću praviti,
da bih izbjegao želju
da ih probam.

***
I will turn you
into rain drops
mixed with sand.
Than I’ll add a grab
of moonshine,
pinch of wild
and two fireflies for eyes.
In your heart, I’ll drop
a tear of the forest spirit,
and blood
of howling shewolf.
Dry leaves and a scent full hay,
I’ll weave in your hairs.
Just the your lips
I will not make,
so that I avoid the desire
to taste them.

***
Ще те направя
от дъждовна вода
примесена с прах.
После ще добавя
сноп лунен блясък,
щипка бяс
и две светулки за очи.
В сърцето ти ще капна
сълза от самодива
и кръв от виеща вълчица.
Сухи листа и уханна слама
ще вплета в косите ти.
Само устни
няма да ти правя,
за да не пожелая
да ги вкуся.