Детство

„Детство“ е сборник от спомени и емоции, споделени от 34 автори в 35 завладяващи истории. Авторите се събират в името на една кауза – събиране на средства за материално подпомагане на работата на диабетното отделение в клиниката по Ендокринология към Специализирана болница за активно лечение на детски болести, гр. София.

Хартиена: 104 страници

Издателство „Изток-запад“

ISBN13  9786191528684
Автори: